ایرانشناسی / ادبیات عرفانی / شرح حال بزرگان / هنر و بیوتکنولوژی

شمس پرنده

گذري بر زندگي و انديشه‌هاي مولانا شمس‌الدين محمد بن ملك‌داد تبريزي

تحقيق و تأليف: محمد نوبخت

در مورد زندگي مولانا شمس الدين محمد ملك داد تبريزي اطلاع دقيقي در دست نيست. امروزه ما اطلاع زيادي درمورد كودكي، ميان سالي مولانا شمس الدين تبريزي چيزي نمي دانيم. اطراف زندگي اي عارف فرزانه‌ي قرن هفت هاله هاي گيج كننده اي از افسانه ها، تعبير و كج فهمي ها بوجود آمده است كه ديدن چهره‌ي واقعي شمس را براي محققين امروزي بسيار سخت و دشوار كرده است. چيزهايي كه امروز از مولانا شمس الدين محـمد ملـك داد تبريزي مي‌دانيم بر گرفته از مقايسه هاي است كه بين تذكره هاي مختلف بوجود آمده است و ما حصل آن به صورت زندگي نامه‌ي شمس تدوين شده است تنها دوره‌ي روشن اين پير فرزانه مدتي است كه با مولانا همنشين بوده است در حالي كه قبل و بعد اين ايام هميشه در تاريكي درد آوري پنهان مانده است. اينكه چيز زيادي درمورد مولانا شمس الدين محمد ملك داد تبريزي نمي دانيم آن را بصورت يك شخصيت مجهول و پر جنجال در تاريخ عرفان ايران تبديل كرده است. او كه عادت به گفتن و نوشتن پيرامون خود نداشت به اين مجهولات و افسانه سازي ها دامن زده است ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 10 آبان1388ساعت 22:53  توسط محمد نوبخت  | 

تقديم به او كه در پرحماسه‌ترين روز بهار، به بلنداي البرز در برابرم ايستاد و رازدارِ ناگفته‌ترين اسرار دلم شد ...

م.ن

هُويداگرِ  اَسرار

قسمت هشتم

  

گردآوري ، تأليف وتدوين :

 محمد نوبخت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مرداد1387ساعت 11:4  توسط محمد نوبخت  | 

تقديم به او كه در پرحماسه‌ترين روز بهار، به بلنداي البرز در برابرم ايستاد و رازدارِ ناگفته‌ترين اسرار دلم شد ...

م.ن

هُويداگرِ  اَسرار

قسمت هفتم

  

گردآوري ، تأليف وتدوين :

 محمد نوبخت

 

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مرداد1387ساعت 10:58  توسط محمد نوبخت  | 

تقديم به او كه در پرحماسه‌ترين روز بهار، به بلنداي البرز در برابرم ايستاد و رازدارِ ناگفته‌ترين اسرار دلم شد ...

م.ن

هُويداگرِ  اَسرار

قسمت ششم

  

گردآوري ، تأليف وتدوين :

 محمد نوبخت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مرداد1387ساعت 10:55  توسط محمد نوبخت  | 

 

تقديم به او كه در پرحماسه‌ترين روز بهار، به بلنداي البرز در برابرم ايستاد و رازدارِ ناگفته‌ترين اسرار دلم شد ...

م.ن

هُويداگرِ  اَسرار

قسمت پنجم

  

گردآوري ، تأليف وتدوين :

 محمد نوبخت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مرداد1387ساعت 10:48  توسط محمد نوبخت  | 

تقديم به او كه در پرحماسه‌ترين روز بهار، به بلنداي البرز در برابرم ايستاد و رازدارِ ناگفته‌ترين اسرار دلم شد ...

م.ن

هُويداگرِ  اَسرار

قسمت چهارم

  

گردآوري ، تأليف وتدوين :

 محمد نوبخت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مرداد1387ساعت 10:43  توسط محمد نوبخت  | 

تقديم به او كه در پرحماسه‌ترين روز بهار، به بلنداي البرز در برابرم ايستاد و رازدارِ ناگفته‌ترين اسرار دلم شد ...

م.ن

هُويداگرِ  اَسرار

قسمت سوم

  

گردآوري ، تأليف وتدوين :

 محمد نوبخت

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مرداد1387ساعت 10:39  توسط محمد نوبخت  | 

تقديم به او كه در پرحماسه‌ترين روز بهار، به بلنداي البرز در برابرم ايستاد و رازدارِ ناگفته‌ترين اسرار دلم شد ...

م.ن

هُويداگرِ  اَسرار

قسمت دوم

  

گردآوري ، تأليف وتدوين :

 محمد نوبخت

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مرداد1387ساعت 10:38  توسط محمد نوبخت  | 

تقديم به او كه در پرحماسه‌ترين روز بهار، به بلنداي البرز در برابرم ايستاد و رازدارِ ناگفته‌ترين اسرار دلم شد ...

م.ن

هُويداگرِ  اَسرار

قسمت اول

  

گردآوري ، تأليف وتدوين :

 محمد نوبخت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 مرداد1387ساعت 10:37  توسط محمد نوبخت  |